Aktuella nyheter

Aktuella nyheter från SS04

Här hittar ni alla nyheter och pågående aktiviteter hos oss.

Tyresö Knattesim

  • 31 jan 2006
Nu är det dags att anmäla sig till Tyreslö Knattesim. Om du vill vara med på den här tävlingen måste du maila din anmälan till cissi.enberg@ss04.se senast onsdagen den 1 februari. Mer information hittar du under tävlingskalendern.

Välkomna till årsmöte i SS04 stödko

  • 31 jan 2006
Kallelse för samtliga simmarföräldrar!

[b]Tid:[/b] Torsdagen den 23/2, klockan 19:00

[b]Plats: [/b] Klubbrummet i Vasalundshallen

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsman.
4. Styrelsens berättelse.
5. Revisorns berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av styrelsemedlem, suppleant och
revisor.
8. Förslag från styrelsen och medlemmar.
9. Mötet avslutas.


FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
SS04 stödkommitté
Göran Fredriksson, Robert Sköld, Åsa Sivard


Utdrag ur stadgarna
§ 1. Stödkommitténs ändamål är att bidra med ekonomiska medel till gagn för SS04:as aktiva tävlingssimmare.


Stödkommittén får sina intäkter på följande sätt:

 Ideella insatser från personer med anknytning till simklubben SS04.

 Skapa andra inkomstmöjligheter, t.ex. sponsoravtal.

Information om UGP 1/SUNCUP 2006

  • 27 jan 2006
Helgen den 28-29 januari simmas UGP 1/SUN CUP i Vasalundshallen, Solna. Nedan hittar du länkar till statlista, resultat m.m.


Resultat Lördag 28/1

Resultat Söndag 29/1

Helgen 28-29 januari inställd simun

  • 23 jan 2006
All simundervisning och teknikträning är inställd lördag och söndag den 28-29 januari i Vasalundshallen och Sundbybergs simhall pga Sun Cup-tävling.

JDM 2005

  • 16 jan 2006
[b]Christian Dahlström SS04 första distriktsmästare för juniorer.[/b] Christian vann i helgen 200 m bröstsim på JDM. Andra fina resultat under helgen var Mark Åström Karlsson silver på 50 m frisim och brons på 100 m frisim samt Fredrik Öhman silver på 50 m bröstsim. SS04 tog dess utom brons på pojkarnas lagkapp 4x50 m frisim.
SS04 kom totelt på en fin 8:de plats av totalt 17 klubbar som deltog på JDM
Resultat JDM 2006

UGP 1/SUN CUP 2006

  • 5 jan 2006
Nu är det dags att anmäla sig till UGP 1/SUN CUP i Vaslundshallen, Solna den 28-29 januari 2006. Tävlingen simmas i fyra pass, förmiddag och eftermiddag lördag och söndag.

Maila din anmälan till cissi.enberg@ss04.se senast torsdag förmiddag, (12/1), innan klockan 11.00 om du vill vara med.

Denna tävling inriktar sig till A-gr, B-gr, MJ/S och MU.

Inbjudan och genfil